Produkty: 0 szt.| Kwota: 0.00 PLN

KATEGORIE

Szanowni Państwo,
W związku z ubieganiem się firmy PIOTR GRYCZ PPHT LOTOS o
dofinansowanie projektu w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA
2014-2020,

OŚ PRIORYTETOWA III – KONKURENCYJNOŚĆ MŚP,

DZIAŁANIE III.2 – INNOWACJE W MŚP.

w dniu 15.12.2017r. ogłaszamy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 (szczegóły w
załączeniu).Zapytanie ofertowe

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowychWyniki przetargu


W dniu 24.01.2018r. ogłaszamy wyniki przetargu. Szczegóły w załączniku poniżej.


Wyniki przetarguCopyright © 2007 lotos-tex.pl™. All rights reserved. Sollo - odzież dla dzieci i młodzieży