Produkty: 0 szt.| Kwota: 0.00 PLN

KATEGORIE

Wstęp

1.
Sklep internetowy pod adresem www.lotos-tex.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Turystyczne
" LOTOS"Piotr Grycz 43-400 Cieszyn Ul.Michejdy 18

NIP 548-000-43-02
REGON 002427694

2.
Administratorem danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Turystyczne
" LOTOS" Piotr Grycz z siedzibą w Cieszynie, adres 43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 18

3.
Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane Usługi

1.
Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.lotos-tex.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie LOTOS - TEX (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
2.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Turystycznym " LOTOS" Piotr Grycz
3.
W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
4.
W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Turystyczne " LOTOS" Piotr Grycz
43-400 Cieszyn ul.Michejdy 18.
Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5.
Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata (więcej w zakładce "Jak kupować").
6.
Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
Informacja o cenie podawana na stronie www.euro.com.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
7.
W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
8.
W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
9.
Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.lotos-tex.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
10.
Ceny produktów umieszczone na stronie www.lotos-tex.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
11.
Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy.
12.
Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym eCard przed dostawą, kartą płatniczą, przelewem bankowym.

Dostawa

1.
Termin realizacji zamówienia jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem
2.
Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego sklepie. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są w momencie zamawiania produktu.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1.
Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w firmie lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
2.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
3.
W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w firmie, telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
4.
Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
5.

6.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

1.
Firma zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
2.
Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
4.
Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
5.
Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.


Copyright © 2007 lotos-tex.pl™. All rights reserved. Sollo - odzież dla dzieci i młodzieży